Arbeidsdeskundig onderzoek

Grip krijgen op ziekteverzuim? Spoorvorming voert arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek uit.
Spoorvorming brengt concreet de (resterende) belasting en belastbaarheid van uw zieke werknemer in kaart en onderzoekt de mogelijkheden om te re-integreren. Daarbij kijkt Spoorvorming eerst naar de interne mogelijkheden, bijvoorbeeld door de werkplek van uw werknemer aan te (laten) passen, oftewel het arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek EERSTE SPOOR. Zijn er geen interne mogelijkheden? Dan kijkt Spoorvorming naar de mogelijkheden buiten uw organisatie, oftewel het arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek TWEEDE SPOOR. En soms wordt het een combinatie van beiden.
Ook is het mogelijk dat u Spoorvorming inhuurt om op frequente basis bij u in huis arbeidsdeskundig spreekuur te houden en zo vinger aan de pols te houden van uw zieke werknemers.

Verantwoorde terugkeer naar werk.

Spoorvorming zorgt voor een passende oplossing om een verantwoorde terugkeer naar werk, binnen of buiten uw organisatie, te bevorderen. Ook vertellen we u of u in aanmerking komt voor subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen, en welke regelingen er zijn als uw werknemer onverhoopt toch (opnieuw) ziek wordt.

Ziekteverzuim beheersen?
Laat Spoorvorming dan een arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek uitvoeren.
Neem geheel vrijblijvend contact op.