Casemanagement

Hulp nodig bij complexe ziekteverzuim trajecten?
Casemanagement is begeleiding bij het oplossen van een probleem. Heeft u bijvoorbeeld te maken met een langdurig zieke werknemer? Dan heeft u met veel partijen te maken, zoals uw werknemer, de Arbo-dienst, de huisarts of specialist, of een re-integratieconsulent. Met zoveel mensen samen is het soms lastig overleggen, laat staan dat het mogelijk is om uw doel te bereiken. Vaak spelen er ook nog eens verschillende belangen. Spoorvorming kan een casemanager voor u beschikbaar stellen. Zo krijgt u de juiste begeleiding bij het vinden van een passende oplossing voor uw probleem. Casemanagers die via Spoorvorming geplaatst worden lossen uw probleem weliswaar niet op en nemen ook geen werk over, maar regelen wél alles wat uzelf en anderen met elkaar hebben afgesproken.

Deskundig casemanagement nodig?
Spoorvorming regelt een deskundige casemanager die:
– zorgt dat mensen elkaar goed informeren
– vinger aan de pols houdt
– ingrijpt als dat nodig is
– stimuleert en ondersteunt bij het zetten van noodzakelijke stappen

Casemanagement informatie.
Klik hier wanneer u nadere informatie wilt over casemanagement.