Loonwaardebepaling

Werknemer met arbeidsbeperking in dienst nemen? Spoorvorming voert loonwaardebepaling uit
Loonwaardebepaling is bedoeld om systematisch in beeld te brengen welk deel van het (reguliere) loon in een specifieke functie verdiend kan worden door een werknemer met arbeidsbeperkingen. Daardoor wordt maatwerk mogelijk bij het bepalen van de hoogte van een eventueel aanvullende uitkering aan de betreffende werknemer, of van een eventuele tegemoetkoming aan u, de werkgever (inleenvergoeding of subsidie). Dit speelt met name een rol in de Sociale Werkvoorziening. Loonwaardebepaling speelt ook een belangrijke rol bij loondispensatie. Bij loondispensatie worden werkgevers ‘gedispenseerd’ (vrijgesteld) van de verplichting om minimaal het wettelijk minimumloon te betalen.

Werken loont
Met behulp van loonwaardebepaling stelt Spoorvorming de hoogte van het salaris vast dat u als werkgever moet betalen. Afhankelijk hiervan kan uw werknemer van de uitkerende instantie een aanvulling krijgen op zijn salaris. Het te ontvangen bedrag is voor uw werknemer altijd meer dan een uitkering, zodat werken loont.

Loonwaarde laten bepalen?
Neem geheel vrijblijvend contact op.