Conflicthantering & Bemiddeling

Ruzie op de werkvloer? Schakel Spoorvorming in voor deskundige conflicthantering en bemiddeling.
Conflicten zijn een natuurlijk verschijnsel in onze samenleving. Zo lang ze beheersbaar blijven of constructief worden opgelost, hoeven ze het normale sociale verkeer niet te belemmeren. Conflicten kunnen dan zelfs positief worden gezien als een bron van verandering en vernieuwing. Sommige conflicten trekken echter zo’n zware wissel op de samenwerking, dat partijen gezamenlijk of afzonderlijk besluiten tot conflicthantering door een onafhankelijke derde persoon in te schakelen. Bemiddeling biedt een weg om te vermijden dat conflicten onbeheersbaar worden. Vastgelopen situaties waarin geen beweging meer mogelijk lijkt, kunnen zodoende worden voorkomen. Bemiddeling is een manier van conflicthantering waarbij een neutraal persoon of instantie de conflicterende partijen begeleidt bij het samen zoeken naar een oplossing.

Met elkaar in gesprek
Spoorvorming is deskundig op het gebied van conflicthantering en bemiddeling. Spoorvorming geeft inzicht in het ontstaan van verschillende soorten conflicten en hoe de persoonlijke stijlen van de betrokkenen het verloop van een conflict beïnvloeden. Spoorvorming brengt betrokkenen met elkaar in gesprek om samen naar passende oplossingen te zoeken.

Zoekt u een onafhankelijke bemiddelaar om uw conflict op te lossen?
Neem geheel vrijblijvend contact op met Spoorvorming.