Verzuimtraining voor managers

Verzuimtraining voor managers nodig? Spoorvorming geeft trainingen voor individu en groep.
Als manager heb je geregeld met zieke werknemers te maken. In de praktijk blijkt het soms lastig om invulling te geven aan het verzuimprotocol van je bedrijf. Spoorvorming is van mening dat je hier als manager wel degelijk invloed op kunt uitoefenen. Daarom verzorgt Spoorvorming een verzuimtraining. Managers krijgen gerichte ondersteuning bij het vaststellen en uitvoeren van praktische verzuimregels.

De volgende zaken komen in de Verzuim Training voor Managers van Spoorvorming aan bod:
– leidinggeven binnen het wettelijk kader
– probleem en beperking herkennen
– een resultaatgericht plan van aanpak schrijven
– oplossingsgerichte gespreksvaardigheden
– preventie door anticiperen op signalen
– terugvalpreventie

De verzuimtraining voor managers kan zowel op individuele basis als op groepsniveau plaatsvinden.
Informeer vrijblijvend naar de beschikbare data en mogelijkheden.