Re-integratieadvies

Heeft u re-integratieadvies nodig? Spoorvorming geeft advies over eerste en tweede spoor re-integratie.
De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is in 2002 ingevoerd. Deze wet bevordert de communicatie tussen werkgever en werknemer. Zij moeten zich samen inspannen om ervoor te zorgen dat een zieke werknemer gaat re-integreren. Dat betekent dat de werkgever zijn werknemer werk aanbiedt die deze met zijn beperkingen, opleiding en werkervaring kan uitoefenen, oftewel ‘passend werk’. De werknemer moet dat passende werk ook uitvoeren en de (redelijke) voorschriften van re-integratie volgen. Het is de bedoeling dat de werkgever in de eerste plaats in het eigen bedrijf passend werk zoekt. Dat noemen we het eerste spoor. Soms is in de organisatie geen passend werk te vinden of te scheppen. Dan moet de wissel om en belandt de werknemer op het tweede spoor.

Hoe nu verder?
Dit alles is niet makkelijk. Niet alleen heeft u te maken met persoonlijke en bedrijfsomstandigheden, maar ook met wettelijke kaders. Wie helpt u? Wie geeft u deskundig re-integratieadvies? Spoorvorming geeft passend re-integratieadvies aan zowel werkgever als werknemer. Vraag nu vrijblijvend om een nadere kennismaking.