Loondispensatieonderzoek

Arbeidsgehandicapte in dienst nemen? Spoorvorming berekent uw voordeel met loondispensatie onderzoek
Loondispensatie is een middel dat een gemeente kan inzetten voor mensen die door een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking, of om andere redenen niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Met loondispensatie wordt deze groep werknemers aantrekkelijker voor reguliere werkgevers en krijgen ze betere kansen op de arbeidsmarkt.
Loondispensatie betekent dat u als werkgever níet het normale arbeidsloon hoeft te betalen; u wordt hiervan vrijgesteld. Uw werknemer ontvangt een lager loon dat rekening houdt met zijn lagere productie. Hierdoor wordt het voor u aantrekkelijk en makkelijker om mensen in dienst te nemen die niet volledig kunnen werken. De gemeente vult het loon aan tot (maximaal) 100% van het wettelijke minimumloon.

Uw voordelen weten?
Met behulp van een loondispensatie onderzoek bekijkt Spoorvorming wat uw voordelen zijn om een werknemer met een beperking in dienst te nemen. Geïnteresseerd? Neem geheel vrijblijvend contact op.